Lär känna användningen av en nasogastrisk sond och dess behandling

Insättning av nasogastrisk sond eller nasogastrisk sond (NGT) utförs ofta för ge mat och medicin till patienten, eller förtömma mage. Inte bara fäst på sjukhuset, en nasogastrisk sond kan också fästas tills patienten kommer hem.

Nasogastrisk sond (nasogastrisk sond/NGT), även känd som en matningsslang eller sond, är en mjuk plastslang som förs in genom näsan (näsan) in i magen (magsäcken). För att inte ändra position kommer röret att fästas på huden nära näsan med tejp.

Syftet med införande av en nasogastrisk sond är att hjälpa till vid administrering av mat och medicin till patienter som inte kan ta mat eller medicin via munnen, såsom för tidigt födda barn eller patienter i koma. Dessutom kan en nasogastrisk sond också användas för att avlägsna gas eller vätska från magen.

Utöver näsan kan slangen även föras in genom munnen (oralt). Detta rör är känt som ett orogastriskt rör.orogastriskt rör/OGT).

NGT och OGT används för samma ändamål, men en orogastrisk sond placeras vanligtvis hos patienter som inte kan använda en nasogastrisk sond, till exempel patienter med nässkador eller nyfödda som behöver andas helt genom näsan.

Tillstånd som kräver en nasogastrisk sond

Ett av syftena med införandet av en nasogastrisk sond är att ge näring, nämligen att:

 • Patienter i koma
 • Patienter som upplever förträngning eller obstruktion av matsmältningskanalen
 • Patienter som använder andningsapparat (ventilator)
 • Barn som föds för tidigt eller lider av fosterskador
 • Patienter som inte kan tugga eller svälja, till exempel de med stroke eller dysfagi

Dessutom kan insättning av nasogastrisk sond även utföras för maginnehållsprovtagning och magtömning, till exempel för att avlägsna giftiga ämnen.

Effekt Sförstärkning Pguld- SÖrn Nasogastrisk

Några av de biverkningar som kan uppstå vid installation av en nasogastrisk sond är illamående och kräkningar, flatulens och ökning av mat och läkemedel från magen. Dessutom finns det risk för skador på näsa, matstrupe och magsäck vid slanginsättning.

Varaktighet Panvända sig av SÖrn Nasogastrisk

Hur lång tid en nasogastrisk sond används beror på patientens tillstånd och för vilket syfte den sätts in, men bör endast användas under en kort tidsperiod. Dessa slangar kan fästas i upp till 4–6 veckor, men måste bytas ut var 3–7:e dag eller vid behov.

Underhåll SÖrn Nasogastrisk i RHem

Om du har en familjemedlem som måste fortsätta att använda en magsond efter utskrivning från sjukhuset, är följande viktiga saker för dig att veta om magsondvård:

 • Innan du lämnar sjukhuset, fråga läkaren eller sjuksköterskan om hur man förbereder mat och ger den via en nasogastrisk sond, och glöm inte att be om ett matningsschema.
 • Tvätta händerna före och efter att du rör vid slangen.
 • Innan du ger mat eller medicin, se till att tuben fortfarande sitter ordentligt fast genom att titta på platsen för markören på tuben och se till att den självhäftande tejpen fortfarande sitter på plats.
 • Under matning upp till 1 timme efter att ha ätit, håll patienten upprätt så att huvudet är högre än magen.
 • Fäst den självhäftande tejpen väl för att hålla slangen på plats. Den självhäftande tejpen kan bytas dagligen, eller när den blir smutsig eller blöt. Innan du tar bort den självhäftande tejpen, applicera en liten mängd vatten över den och det omgivande området och ta sedan försiktigt bort den.
 • Skölj sonden efter varje matning eller medicinering för att förhindra att sonden täpps igen. Tricket är att tömma vattnet med hjälp av spruta rekommenderas av läkaren.
 • Upprätthåll patientens munhygien genom att borsta tänderna och ge honom munvatten, eller enligt läkarens anvisningar.
 • Patienten kan fortfarande bada som vanligt efter att tublocket är ordentligt fastsatt och den självhäftande tejpen är ordentligt fastsatt. Efter duschen, torka näsan och tejpen tills den är helt torr.
 • Rengör och torka huden runt patientens näsa med varmt vatten med jämna mellanrum. Applicera en fuktgivande kräm på huden i näsan, speciellt om det är rodnad.
 • Om det finns en blockering i nasogastrisk sond, se till att tuben inte är böjd eller böjd, kör sedan varmt vatten på medelstyrka med spruta.
 • Om patienten behöver använda en magsond under en längre tid, byt nasogastrisk sond med jämna mellanrum med hjälp av en läkare eller läkare. Försök inte själv sätta in en nasogastrisk sond om du inte har tränats för att göra det.

Skylt Bahaya Panvända sig av SÖrn Nasogastrisk

Ring din läkare eller läkare omedelbart om du upptäcker att en patient som använder en nasogastrisk sond har följande tillstånd:

 • Svårt att andas
 • Gag
 • Smärta i hjärtgropen
 • Feber
 • Irritation, rodnad, skalning av huden eller svullnad av näsborren där nasogastrisk sond är fäst
 • Blockering i slangen som inte går att lösa genom att skölja hemma

Övergång och anpassning till återgång till att ätaGenomMmun

Om patienten anses redo att börja äta som vanligt, kan bytet göras under överinseende av en läkare eller läkare. Några av sätten detta kan göras är:

 • Omväxlande matning genom en nasogastrisk sond och direkt genom munnen.
 • Ge först mat med mjuk textur och öka sedan densiteten långsamt.
 • Notera patientens förmåga att tugga och svälja mat, näringsstatus och tillräcklig vätska. Övervaka även om han har problem med sina luftvägar, såsom kvävning, under övergångsprocessen.
 • Gör ett måltidsschema enligt läkarens rekommendationer.

Om patienten kan äta direkt och hans näringsbehov tillgodoses, kan nasogastrisk sond tas bort och patienten kan helt återgå till att äta genom munnen.

Även om det är obekvämt och riskerar att få biverkningar, är en nasogastrisk sond mycket viktig för att ge näring och medicin till patienten, om oral matning eller medicinering inte är möjlig. Så länge användning och skötsel av nasogastrisk sond utförs korrekt enligt läkarens råd kan risken för biverkningar minimeras. Därför, om du fortfarande är förvirrad eller har svårt att ta hand om en nasogastrisk sond hemma, tveka inte att fråga din läkare.

 Skriven av:

Andi Marsa Nadhira